Z życia Izby


Uroczystość wręczenia odznaczenia państwowego

W dniu 24 lutego 2011roku w obecności członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz zaproszonych gości, Dziekan ORA w Kielcach adw. Jerzy Zięba wręczył Panu Mecenasowi Bogumiłowi Jopkiewiczowi Złoty Krzyż Zasługi przyznany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 18 listopada 2010 roku.

W okolicznościowym wystąpieniu Dziekan przypomniał drogę zawodową adw. Bogumiła Jopkiewicza oraz jego zaangażowanie w działalność społeczną i szczególne zasługi w zakresie niesienia bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych.

Spotkanie to stało się również okazją do złożenia przez Dziekana w imieniu własnym i ORA gratulacji Pani aplikant adwokackiej Katarzynie Kita, która obroniła pracę doktorską poświęconą tematyce ubezpieczeń społecznych. Podkreślił, że równie wiele satysfakcji sprawia mu wyrażenie uznania dla zasług Pana Mecenasa Jopkiewicza jak i docenienie trudu i wysiłku poniesionego przez młodą Panią doktor nauk prawnych.

W czasie okolicznościowego spotkania honorowi goście podziękowali za otrzymane wyrazy uznania, adw. Bogumił Jopkiewicz wspominał czas swoich studiów i minione lata pracy zawodowej a dr Katarzyna Kita podzieliła się swoimi refleksjami na temat zainteresowań tą, tak mało docenianą przez adwokatów, dziedziną prawa.

powrót