Aktualności


KOMUNIKAT DZIEKANA Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

Komunikat Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach

W związku z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności wynikającej z zagrożeń epidemiologicznych Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania ogranicza funkcjonowanie sekretariatu i biura ORA w Kielcach poprzez zaprzestanie bezpośredniej obsługi interesantów z zachowaniem telefonicznej i elektronicznej formy kontaktu (e-mail: ora.kielce@adwokatura.pl tel; 41 344 17 56)


Wszelkie pisma do Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach winny być składane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty mailowej.

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
Adw. Jerzy Zięba

powrót