Aktualności


Zaproszenie na wykład adw. dr Agnieszki Zemke - Góreckiej, na temat:  Sądowa i pozasądowa droga dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycznych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. (czwartek) godz. 17.00 w formie on-line za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do spotkania został przesłany pocztą mailową do członków Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

 
W programie szkolenia:
 
1. Czynniki determinujące reguły odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody medyczne wyrządzone przy leczeniu.
2. Dualizm reżimów odpowiedzialności cywilnej za szkody medyczne.
3. Odpowiedzialność cywilna za szkody medyczne a odpowiedzialność za naruszenia praw pacjenta.
4. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, cechy szczególne dla roszczeń z tytułu szkód medycznych.
5. Błąd medyczny a inne zdarzenie warunkujące odpowiedzialność cywilną.
6. Podmiot biernie i czynnie legitymowany w postępowaniu procesowym w sprawach szkód medycznych.
7. Roszczenia pacjenta oraz osób pośrednio poszkodowanych z tytułu szkód medycznych.
8. Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjenta i osoby pośrednio poszkodowane jako przykład nieudolnej kolektywizacji prawa w Polsce.
 
 

Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

powrót