Aktualności


Palestra Świętokrzyska nr 53 - 54

Uprzejmie informuję, że ukazał się kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej (53 – 54), w którym można przeczytać artykuły znakomitych autorów o tematyce zarówno prawniczej jak i historycznej, kulturalnej i społecznej. Prawdziwą perełką są znakomite wiersze Adama Zagajewskiego. Przyjemnej lektury.

Pismo dostępne również w wersji elektronicznej:

http://www.ora.kielce.pl/data/Pliki/113_Palestra___wi__tokrzyska_nr__53_-54.pdf

 

   W NUMERZE:

 1. Spróbuj opiewać okaleczony świat, Nowe doświadczenia, Klęska, Prawda, On działa, Ruth

Adam Zagajewski 2, 103, 118, 119

 1. Temat z brodą.

Krystyna Chojnicka, prof. dr hab. UJ (Kraków) 3

 1. Zagrożenia dla zasady rządów prawa w świetle Raportu Komisji Europejskiej z dnia
  30 września 2020 r.

Piotr Kardas, prof. dr hab. UJ (Kraków), adwokat 10

 1. Nowe reguły dopuszczalności dowodów w postępowaniu karnym z perspektywy konstytucyjnej

Dariusz Dudek, prof. dr hab. KUL (Lublin), adwokat 21

 1. Odszedł Franciszek Ziejka

Stanisław Dziedzic, dr, dyrektor Biblioteki Kraków 33

 1. Cztery młodsze siostry Akademii Krakowskiej w Europie

Francieszek Ziejka, prof. dr hab. UJ (Kraków) 42

 1. Substancje psychoaktywne stosowane w celach przestępczych

Małgorzata Kłys, prof. dr hab. Collegium Medicum UJ (Kraków) 46

 1. Początki i rozwój nauczania medycyny sądowej w Polsce

Magdalena Książek, dr, UJK (Kielce) 58

 1. Konflikt wartości w przestrzeni publicznej – jak odnaleźć drogę dla Adwokatury, a jak zmaterializować przestrzeń dla indywidualnych adwokatów?

Małgorzata Kożuch, dr, UJ (Kraków), adwokat 71

 1. Dowód nielegalny, nieetyczny a jednak zdarza się, że wiarygodny w sprawach rodzinnych
  Andrzej Malicki, dr, adwokat 75

 2. Granice prawa

Alfred Wierzbicki, dr hab., prof. KUL (Lublin), duchowny katolicki 83

 1. Wybrane problemy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Magdalena Mączyńska, dr, adwokat 88

 1. Estetyka prawa – wokół jednego obrazu

Kamil Zeidler, prof. dr hab., UG (Gdańsk) 104

 1. Estetyka prawa w ujęciu zewnętrznym, czyli o roli bogini Sprawiedliwości w kształtowaniu świadomości prawnej

Joanna Kamień, UG (Gdańsk) 107

 1. Pomiędzy zarazą a sztuką – po co nam kultura?

Teresa Grzybkowska, prof. dr hab, UG (Gdańsk) 119

 1. Wpływ wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego na możliwość zawieszenia postępowania cywilnego

Robert Frey, dr, UJK (Kielce), radca prawny 125

 1. Funkcjonowanie działalności gospodarczej w związku z epidemią SARS – COV – 2 w świetle konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej

Anna Kanarek – Równicka, dr, UJK (Kielce), adwokat 129

 1. Norymberga – proces prawników

Jan Kuklewicz, adwokat 138

 1. Sposób wyboru, skład i organizacja Naczelnej Rady Adwokackiej według prawa adwokackiego
  z 1938 r.

Tomasz J. Kotliński, dr, adwokat 146

 1. Z dziejów obyczajowości. Ubiór „dawniejszego obywatela kieleckiego”.

Jan Główka, dr (Kielce) 149

 1. Swoboda wypowiedzi a poszanowanie uczuć religijnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Zbigniew Cichoń, adwokat 153

 1. Słowa o nadziei

Jerzy Zięba, adwokat 160

 1. Nadzieja, kochanka odważnych

Jerzy Surdykowski 161

 1. Rekolekcje Wielkopostne dla Prawników inne niż wszystkie. Słuchane w innym czasie, nadal aktualne.

Marianna Korcyl – Wolska, dr hab., prof. nadzw. Krakowska Akademia (Kraków) 165

 1. List w sprawie Rekolekcji Wielkanocnych, jakie nigdy wcześniej nie miały miejsca

Krystyna Harmata, prof., Instytut Biotaniki UJ (Kraków) 168

 1. Artysta i adwokat, niezapomniany Tońcio z audycji Wesoła Lwowska Fala
  Adam Smulski 169

 

 

powrót