Aktualności


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 22-28 LUTEGO 2021 - lista adwokatów biorących udział w akcji

W Polsce dzień 22 lutego został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r.

W ramach akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać w Ośrodkach Pomocy bezpłatną pomoc prawną nie tylko od adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, ale także od osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotycząca postępowania przygotowawczego – prokuratorów i funkcjonariuszy policji oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorów sądowych i komorników.

Świętokrzyska Izba Adwokacka, podobnie jak w latach poprzednich, włączyła się w organizację tej szlachetnej akcji.
Poniżej publikujemy listę Kancelarii Adwokackich, które będą świadczyć pomoc prawną.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się wirusa Covid 19 i ograniczenia sanitarne z tym związane, świadczenie pomocy będzie się odbywało się za pośrednictwem środków łączności na odległość takich jak: Internet i telefon.
 

Z wyrazami szacunku
Adw. Jerzy Zięba
Dziekan ORA w Kielcach

Koordynator akcji z ramienia ORA w Kielcach
Adw. Paweł Rzońca (tel: 514 – 481 – 508)

LISTA KANCELARII ADWOKACKICH ŚWIADCZĄCYCH POMOC PRAWNĄ

 

powrót