Aktualności


Wyniki wyborów na stanowiska, do organów i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2021 roku podczas Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach

1. Dziekan ORA: adw. Jerzy Zięba
2. Prezes Sądu Dyscyplinarnego: adw. Justyna Domaradzka-Karaś
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: adw. Krzysztof Król
4. Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Mariusz Błaszkiewicz

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach
(wg ilości uzyskanych głosów):
    1. Adw. Elżbieta Mazurek
    2. Adw. Tomasz Adamczyk
    3. Adw. Monika Kot
    4. Adw. Marcin Staniak
    5. Adw. Krzysztof Stępień
    6. Adw. Agnieszka Massalska
    7. Adw. Sławomir Stachura
    8. Adw. Szymon Gierek
    9. Adw. Anna Sacharz-Czarnocka
    10. Adw. Urszula Jaromin

Zastępcy członków ORA:
    1. Adw. Paweł Derlatka
    2. Adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Kielcach (wg ilości uzyskanych głosów):
    1. Adw. Magdalena Herzog-Stachura
    2. Adw. Michał Bukowski
    3. Adw. Dominik Wiecha
    4. Adw. Milena Cedro-Szyba
    5. Adw. Paweł Rzońca
    6. Adw. Maciej Sobczyk
    7. Adw. Anna Flaczyńska
    8. Adw. Róża Grzywaczewska-Czernic
    9. Adw. Patrycja Gutowska-Kochanowska
    10. Adw. Anna Zbroszczyk
    11. Adw. Marta Polańska
    12. Adw. Elżbieta Gęca
    13. Adw. Małgorzata Angielska-Ślusarska
    14. Adw. Urszula Dobosz

Zastępcy członków Sądu Dyscyplinarnego:

    1. Adw. Rafał Nowak
    2. Adw. Katarzyna Szewczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej (wg ilości uzyskanych głosów):
    1. Adw. Jarosław Kosowski
    2. Adw. Łukasz Banatkiewicz
    3. Adw. Jakub Kilarski
    4. Adw. Tomasz Kokowski

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej:
    1. Adw. Agnieszka Szufel-Figurska
    2. Adw. Hubert Michalski

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury (wg ilości uzyskanych głosów):

    1. Adw. Edward Rzepka
    2. Adw. Jerzy Zięba
    3. Adw. Marcin Staniak
    4. Adw. Piotr Zięba
    5. Adw. Jarosław Kosowski
    6. Adw. Monika Kot
    7. Adw. Wojciech Czech



Kielce, dnia 20 lutego 2021 roku

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Adw. Marek Bartocha

powrót