Aktualności


Informacja dotycząca dodania egzaminu adwokackiego 2021 w e-SOA i możliwości rejestracji online w Centralnym Rejestrze Egzaminów NRA.

Z uwagi na zbliżający się egzamin adwokacki uprzejmie informuję, że dostępna jest już możliwość rejestracji online przez osoby składające wniosek na podstawie w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze

Każda osoba, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze po zarejestrowaniu się otrzyma na mail wskazany podczas rejestracji wniosek oraz kwestionariusz z wypełnionymi już danymi.

Na chwilę obecną nie ma możliwości, aby zarejestrowana osoba wskazała przez system dokumenty, które składa razem z wnioskiem i aby lista tych dokumentów wygenerowała się na wniosku. W związku z tym uczestnik musi dopisać te wartości ręcznie.

Rejestracji można dokonać poprzez stronę https://egzaminy.e-soa.pl

Podczas rejestracji uczestnik musi wybrać podstawę uczestnictwa w egzaminie - w przypadku wyboru podstawy art. 77b osoby po ukończonej aplikacji adwokackiej dla rejestrującego się wyświetli się komunikat - Rejestracja on-line możliwa jest tylko dla osób przystępujących do egzaminu z art. 66 ust 2.

W związku z powyższym osoby po ukończeniu aplikacji adwokackiej w celu dokonania rejestracji na egzamin adwokacki proszone są o złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu w sposób tradycyjny, bezpośrednio do biura ORA.

Po zatwierdzeniu wniosku biuro ORA udostępni na e-mail dostępny w zasobach biura dane logowania do Panelu Uczestnika Centralnego Rejestru Egzaminów.

powrót