Aktualności


Zmarł adwokat Adam Łukomski

Z ogromnym smutkiem i bólem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ADWOKATA
ADAMA ŁUKOMSKIEGO
zmarłego dnia 21 września 2011 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

Śp .Adam Łukomski został wpisany na listę adwokatów w dniu 2.01.1974 r. po odbyciu aplikacji adwokackiej w Izbie Kieleckiej.
Pomimo ciężkiej choroby do ostatnich dni swojego życia wykonywał obowiązki zawodowe. Wyróżniał się wzorową pracą zawodową oraz cieszył uznaniem środowiska.
W latach 1991-1993 pełnił funkcję posła na Sejm RP, wybrany z listy Wyborczej Akcji Katolickiej.
Aktywnie uczestniczył w akcji pomocy prawnej dla NSZZ „Solidarność”, obrońca w procesach politycznych. Za swoją pracę na rzecz NSZZ „Solidarność” 7.01 2011 r. otrzymał tytuł Honorowego Członka NSZZ „Solidarność”.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
25.05.2011 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
przyznało Panu Mecenasowi odznakę Adwokatura Zasłużonym.

Oddając hołd ZMARŁEMU
wyrażamy żal i współczucie
RODZINIE

Dziekan, Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

powrót

© Copyright 2009 - 2019 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet