Władze ORA

SKŁAD OSOBOWY OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

DZIEKAN adw. Jerzy Zięba
Wicedziekan adw. Monika Kot
Wicedziekan adw. Marcin Staniak
Sekretarz adw. Elżbieta Mazurek
Zastępca Sekretarza adw. Szymon Gierek
Skarbnik adw. Krzysztof Stępień
Członkowie: adw. Tomasz Adamczyk
adw. Alicja Brzezińska
adw. Agnieszka Massalska
adw. Anna Sacharz - Czarnocka
adw. Sławomir Stachura

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Rzecznik Dyscyplinarny Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej adw. Mariusz Błaszkiewicz
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego:

adw. Józef Domaradzki
adw. Marzena Pluszewska
adw. Magdalena Nadgowska - Makarewicz
adw. Anna Zbroszczyk

SĄD DYSCYPLINARNY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

PREZES adw. Krzysztof Grabowski
Członkowie:

adw. Michał Bukowski
adw. Milena Cedro – Szyba
adw. Paweł Derlatka
adw. Urszula Dobosz
adw. Anna Flaczyńska
adw. Róża Grzywaczewska - Czernic
adw. Patrycja Gutowska Kochanowska
adw. Magdalena Herzog - Stachura
adw. Władysław Makuch
adw. Rafał Nowak
adw. Maria Okińczyc- Rzepka
adw. Marta Polańska
adw. Maciej Sobczyk

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY adw. Krzysztof Król
Członkowie: adw. Jakub Kilarski
adw. Jarosław Kosowski
adw. Adam Mechowski

REFERATY, ZESPOŁY I KOMISJE PROBLEMOWE DZIAŁAJĄCE PRZY ORA

 

KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCA adw. Agnieszka Massalska
Członkowie:

adw. Dr Andrzej Adamczyk
adw. Juliusz Duda
adw. Katarzyna Kita - Wałęka
adw. Iwona Stalica
adw. Jerzy Zięba

KOMISJA SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCY adw. Jerzy Zięba
Członkowie:

adw. Agnieszka Massalska
adw. Bożena Łopacińska - Dragan
adw. Tomasz Adamczyk
adw. Marcin Staniak
adw. Wojciech Zwierzchowski
adw. Monika Kot

KOMISJA DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI, PROMOCJI I WIZERUNKU ADWOKATURY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY adw. Jerzy Zięba
Członkowie:

adw. Magdalena Nadgowska - Makarewicz
adw. Jacek Grochowalski
adw. Katarzyna Czech - Kruczek
adw. Piotr Zięba
adw. Anna Zbroszczyk
adw. Mariusz Błaszkiewicz
adw. Alicja Brzezińska
adw. Edward Rzepka
adw. Łukasz Czarnecki

ZESPÓŁ DS. FUNDUSZU POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY adw. Tomasz Adamczyk
Członkowie:

adw. Elżbieta Gęca
adw. Magdalena Nadgowska - Makarewicz
adw. Henryk Szymczyk
adw. Piotr Zięba

KOMISJA PRAW CZŁOWIEKA, EDUKACJI PRAWNEJ I DZIAŁALNOŚCI PRO BONO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCY adw. Anna Sacharz - Czarnocka
Członkowie:

adw. Ewa Wróbel
adw. Grzegorz Kaleta
adw. Magdalena Nadgowska - Makarewicz
adw. Anna Zbroszczyk
adw. Katarzyna Szewczyk
adw. Anna Zapart
adw. Ilona Wojewodzic - Pedryc
adw. Dominik Wiecha

KOMISJA INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCY adw. Krzysztof Stępień
Członkowie:

adw. Wojciech Szewczyk
adw. Karol Jakubczyk
adw. Michał Bukowski
adw. Piotr Zięba
adw. Kamila Kwiecień
adw. Joanna Ziętal
adw. Andrzej Wałęka
adw. Monika Kot
adw. Urszula Jaromin
adw. Mariusz Błaszkiewicz

KOMISJA DS. POMOCY PRAWNEJ Z URZĘDU I UŁATWIANIA WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KIELCACH

PRZEWODNICZĄCY adw. Sławomir Stachura
Członkowie:

adw. Mark Bartocha
adw. Ewelina Cedro - Szyba
adw. Łukasz Bałaga
adw. Tomasz Kokowski
adw. Justyna Domaradzka
adw. Jakub Kilarski
adw. Ewa Mazurek

KOMISJA PRAWNA

PRZEWODNICZĄCY adw. Monika Kot
Członkowie:

adw. Bożena Łopacińska - Dragan
adw. Wojciech Czech
adw. Anna Zapart

ZESPÓŁ WIZYTATORÓW OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ

PRZEWODNICZĄCY adw. Alicja Brzezińska
Członkowie:

adw. Stanisław Szufel
adw. Anita Wojciechowska

powrót

© Copyright 2009 - 2021 Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Mass Internet