Aktualności


Zaproszenie na szkolenie wyjazdowe adwokatów 18-20 października 2019 roku w Sandomierzu

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach zapraszam adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach na szkolenie wyjazdowe, które odbędzie się w dniach 18 -20 października 2019 roku w Sandomierzu. Uczestnicy szkolenia zostaną zakwaterowani w Hotelu Sarmata - Zespół Dworski w Sandomierzu ul. Zawichojska 2. 

Głównymi tematami szkolenia będą wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego. Informacje dotyczące tematyki zajęć oraz osób prowadzących zajęcia zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym (po dokonaniu uzgodnień z wykładowcami i potwierdzeniu ich przyjazdu).

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach wynosi 350 zł.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla osób spoza Izby wynosi 600 zł.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu wraz z dowodem dokonania wpłaty należności za udział w szkoleniu należy dostarczyć do Biura ORA w Kielcach bądź przesłać pocztą zwykłą lub elektroniczną na adres ora.kielce@adwokatura.pl w terminie do dnia 22 lipca 2019 roku.

Opłatę za szkolenie należy dokonać na rachunek Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach – nr: 96 1020 2629 0000 9202 0008 9896 lub w kasie Izby, z zaznaczeniem w tytule „nazwisko i imię, szkolenie zawodowe - Sandomierz 2019”

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku nie zakwalifikowania się wpłaty będą zwracane, natomiast rezygnacja z udziału w szkoleniu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

Opłata obejmuje koszt udziału w wykładach, dwóch noclegów w pokojach dwuosobowych ze śniadaniem (pokój jednoosobowy za dopłatą), w piątek kolacja uroczysta-bankietowa z DJ; w sobotę obiad i kolacja z degustacją wina pochodzącego z jednej z regionalnych winiarni; przerwy kawowe w trakcje zajęć, dla chętnych zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem.

Program szkolenia:

18 października 2019 roku (piątek)

 • od godz.14.30 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników,
 • 16.00 - 19.00  – szkolenie – szczegóły w terminie późniejszym,
 • 20.00 - 2.00 –  uroczysta kolacja bankietowa z DJ w sali bankietowej.

19 października 2019 roku (sobota)

 • 7.30 - 10.00 – śniadanie w formie bufetu,
 • 10.00 - 12.15 – szkolenie – szczegóły w terminie późniejszym
 • 12.15 - 12.45 – przerwa kawowa,
 • 12.45 - 14.45 – d.c .szkolenia, 
 • 14.45 - 15.30 –  obiad,
 • 16.00 – zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem dla osób chętnych, (czas wolny dla osób nie biorących udziału w zwiedzaniu)
 • 19.00  - kolacja połączona z degustacją wina, po kolacji czas na indywidulane spacery po Sandomierzu.

20 października 2019 roku (niedziela)

 • 7.30 – 10.30 – śniadanie,
 • 10.00 – 11.30 - podsumowanie szkolenia
 • 12.00 – wykwaterowanie uczestników i wyjazd.

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zamknięcia listy przed upływem podanego terminu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu wyjazdowym pozwoli uzyskać 12 punktów w ramach doskonalenia zawodowego w 2019 r.

Kielce, dnia 25 czerwca 2019 r.

Dziekan
ORA w Kielcach
adw. Jerzy Zięba

powrót