Aktualności


Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej zaprasza wszystkich adwokatów na bezpłatny cykl szkoleń online.

Cykl szkoleń online obejmie następujące zagadnienia:

       1. „E-doręczenia w kancelarii adwokackiej”, data szkolenia: 10 czerwca 2021 r w godz. 15:00 – 19:00
Prowadzący: prof. dr hab. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz, Dr hab. nauk prawnych (UW i UJ), radca prawny, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Mediów, OWI i Nowych Technologii w Instytucie Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, kierownik Centrum Badań nad Cyberbezpieczeństwem, członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS.
adw. dr Justyna Kurek, adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Publicznego na Instytucie Bezpieczeństwa Państwa na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej.  Justyna Kurek jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresie prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia 7 czerwca 2021 r. i odesłanie go na adres: osobowy@nra.pl

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 3

Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.

2. "Dokumenty i podpisy elektroniczne w praktyce adwokata", data szkolenia: 21 czerwca 2021 r w godz. 15.00-19.00

Prowadzący:
Prowadzący: dr hab. Dariusz Szostek - radca prawny, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii, ekspert Parlamentu Europejskiego, członek European Union Intellectual Property Office oraz European Law Institute w Wiedniu i Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii
Michał Tabor, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 czerwca i odesłanie go na adres: osobowy@nra.pl

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba punktów szkoleniowych: 3

Szkolenie to zostanie zarejestrowane, a następnie udostępnione na stronach internetowych samorządu adwokackiego. Z uwagi na przepisy RODO prosimy uwzględnić to przy podejmowaniu decyzji o udziale online w szkoleniu.
 
Serdecznie zapraszamy!
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA

powrót